Αρχική / Top Story / Κατρακυλά στο 7,3% το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο

Κατρακυλά στο 7,3% το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο

Στο 7,3% μειώθηκε η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με 10,6% το ίδιο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 434.191 άτομα ή 62% του πληθυσμού, 64,2% άνδρες και 57,1% γυναίκες, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2017 το εργατικό δυναμικό ήταν 425.936 άτομα  ή 61,5% του πληθυσμού.

Επιπλέον ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 402.302 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 57,4% σε σχέση με 380.709 άτομα ή 55% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 31.888 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 7,3% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,2%, γυναίκες 7,5%) σε σύγκριση με 45.227 άτομα (10,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Για τις ηλικίες 20 – 64, το ποσοστό απασχόλησης ήταν 74,9%, με το ποσοστό για τους άντρες να ανέρχεται στο 80% και 70% για τις γυναίκες. Για τις ηλικίες 55 – 64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 61,7% σε σχέση με 53,7% το ίδιο τρίμηνο πέρσι.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες με 81,6% και ακολουθούν η βιομηχανία και η γεωργία με ποσοστά 16,3% και 2,1% αντίστοιχα. Το 2ο τρίμηνο του 2017 η κατανομή της απασχόλησης ήταν για τις υπηρεσίες 80,3%, τη βιομηχανία 17,3% και τη γεωργία 2,4%.

Επιπρόσθετα η μερική απασχόληση αποτελούσε το 12,1% της συνολικής απασχόλησης ή 48.584 άτομα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2017 ήταν 12,8%. Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 87,1% ή 350.250 άτομα ήταν υπάλληλοι από τους οποίους το 15% είχε προσωρινή εργασία. Το 2ο τρίμηνο του 2017 το ποσοστό των υπαλλήλων ήταν 87,4% ενώ το 16% είχε προσωρινή εργασία.

Πτώση σημειώθηκε και στην ανεργία των νέων ηλικίας 15 – 24 ετών, με το ποσοστό αυτής της κατηγορίας να καταγράφεται το δεύτερο τρίμηνο φέτος στο 17,9% του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με 25,3% το δεύτερο τρίμηνο πέρσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το 2ο τρίμηνο του 2018 το 44,8% των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες σε σχέση με 35,7% το 2ο τρίμηνο του 2017. Το 21,5% έψαχνε για εργασία για περίοδο 6-11 μήνες σε σχέση με 18% πέρσι, ενώ ποσοστό 33,7% ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2018 μακροχρόνια άνεργοι σε σχέση με 46,3% την ίδια περίοδο πέρσι.

Πηγή: alphanews.live

Flex English